15 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

0
14

VCS, TCM, SMA, TV4, AAM, VIP, PVS, TNA, SSC, TTZ, ADC, TIP và VMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 22017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2018.

* Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/2/2018.

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 3%, cổ tức năm 2013 là 4% và cổ tức năm 2014 tỷ lệ 3% bằng tiền với tổng tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/2/2018.

* Ngày 5/3/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2018.

* Ngày 16/3/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 28/3/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 22/3/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cp (1 cp được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 2/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here