Kiểm toán Nhà nước khu vực 1: Kiến nghị xử lý 7000 tỷ đồng trong 6 tháng

0
6

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 cho biết, đã triển khai 5 cuộc kiểm toán, hoàn thành 3/13 cuộc kiểm toán.

</p> <p>Hai đoàn kiểm toán nội dung hoàn thuế giá trị gia tăng đều phát hiện việc hoàn thuế chưa đủ điều kiện theo quy định tại Hà Nam và tại Hòa Bình; 2 địa phương chưa giảm trừ đủ dự toán các khoản chi phí đã kết cấu trong đơn giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Tài chính là Hà Nam, Vĩnh Phúc.</p> <p>Báo cáo xin ý kiến Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra đối với 1 dự án ODA qua kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Hòa Bình phát hiện nhiều sai sót trong dự toán thiết kế, tư vấn, chủ đầu tư duyệt sai giá gói thầu với giá trị lớn…</p> <p>Tổng hợp số liệu kiểm toán của 4 đoàn kiểm toán đợt 1/2018 đến ngày 10/6/2018, tổng số kiến nghị xử lý tài chính gần 7.004 tỷ đồng.</p> <p>Trong đó: Tăng thu ngân sách các khoản thu về thuế và thu khác hơn 75 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 232 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 742 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền hơn 5.954 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị các địa phương, đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.</p> <p>6 tháng cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán, gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hà Nội và Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.</p> <p>Kiểm toán báo cáo tài chính của 3 tổng công ty gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.</p> <p>Kiểm toán Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội và các dự án được ứng, thanh toán từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2017.</p> <p>Kiểm toán chuyên đề Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017; Kiểm toán hoạt động Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ, Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fviagra-withoutdoctorprescription.net%2Fnha-dat%2Fkiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ki%E1%BB%83m+to%C3%A1n+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+khu+v%E1%BB%B1c+1%3A+Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+7000+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng&url=http%3A%2F%2Fviagra-withoutdoctorprescription.net%2Fnha-dat%2Fkiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html&via=Viagra+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html&media=http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Ki%E1%BB%83m+to%C3%A1n+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+khu+v%E1%BB%B1c+1%3A+Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+7000+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Ki%E1%BB%83m+to%C3%A1n+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+khu+v%E1%BB%B1c+1%3A+Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+7000+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng%20-%20http%3A%2F%2Fviagra-withoutdoctorprescription.net%2Fnha-dat%2Fkiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html" data-text="Kiểm toán Nhà nước khu vực 1: Kiến nghị xử lý 7000 tỷ đồng trong 6 tháng" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/thit-lon-bo-nhap-khau-ve-viet-nam-dot-nhien-giam-manh.html">Thịt lợn, bò nhập khẩu về Việt Nam đột nhiên giảm mạnh</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-bo-cong-thuong-dang-tu-duy-khong-nhat-quan.html">Ông Nguyễn Đình Cung: Bộ Công Thương đang tư duy không nhất quán</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-06-15T03:04:46+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-06-15T03:04:46+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Viagra news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Kiểm toán Nhà nước khu vực 1: Kiến nghị xử lý 7000 tỷ đồng trong 6 tháng"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5b5226dadeb34_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5b5226dadeb34" ><script>var block_td_uid_3_5b5226dadeb34 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5b5226dadeb34.id = "td_uid_3_5b5226dadeb34"; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5b5226dadeb34_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5b5226dadeb34_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":10690,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.post_count = "6"; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.found_posts = "469"; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.header_color = ""; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5b5226dadeb34.max_num_pages = "79"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5b5226dadeb34); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5b5226dae03f9" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5b5226dadeb34" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5b5226dae0437" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5b5226dadeb34" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5b5226dadeb34 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm">Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe">Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nam-long-cung-doi-tac-nhat-phat-trien-165ha-khu-do-thi-waterpoint.html" rel="bookmark" title="Nam Long cùng đối tác Nhật phát triển 165ha khu đô thị Waterpoint"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nam Long cùng đối tác Nhật phát triển 165ha khu đô thị Waterpoint"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nam-long-cung-doi-tac-nhat-phat-trien-165ha-khu-do-thi-waterpoint.html" rel="bookmark" title="Nam Long cùng đối tác Nhật phát triển 165ha khu đô thị Waterpoint">Nam Long cùng đối tác Nhật phát triển 165ha khu đô thị Waterpoint</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/gia-dat-mat-bien-da-nang-dat-gap-doi-cung-ky.html" rel="bookmark" title="Giá đất mặt biển Đà Nẵng đắt gấp đôi cùng kỳ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá đất mặt biển Đà Nẵng đắt gấp đôi cùng kỳ"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/gia-dat-mat-bien-da-nang-dat-gap-doi-cung-ky.html" rel="bookmark" title="Giá đất mặt biển Đà Nẵng đắt gấp đôi cùng kỳ">Giá đất mặt biển Đà Nẵng đắt gấp đôi cùng kỳ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nguoi-dan-khong-nen-ghi-thap-gia-tri-dat-khi-giao-dich-de-tron-mot-phan-thue.html" rel="bookmark" title="Người dân không nên ghi thấp giá trị đất khi giao dịch để ‘trốn’ một phần thuế"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Người dân không nên ghi thấp giá trị đất khi giao dịch để ‘trốn’ một phần thuế"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nguoi-dan-khong-nen-ghi-thap-gia-tri-dat-khi-giao-dich-de-tron-mot-phan-thue.html" rel="bookmark" title="Người dân không nên ghi thấp giá trị đất khi giao dịch để ‘trốn’ một phần thuế">Người dân không nên ghi thấp giá trị đất khi giao dịch để ‘trốn’ một phần thuế</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nhung-thuong-hieu-lon-nao-dong-hanh-cung-swisstouches-la-luna-resort.html" rel="bookmark" title="Những thương hiệu lớn nào đồng hành cùng Swisstouches La Luna Resort?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thương hiệu lớn nào đồng hành cùng Swisstouches La Luna Resort?"/></a></div> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/nhung-thuong-hieu-lon-nao-dong-hanh-cung-swisstouches-la-luna-resort.html" rel="bookmark" title="Những thương hiệu lớn nào đồng hành cùng Swisstouches La Luna Resort?">Những thương hiệu lớn nào đồng hành cùng Swisstouches La Luna Resort?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5b5226dadeb34" data-td_block_id="td_uid_3_5b5226dadeb34"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5b5226dadeb34" data-td_block_id="td_uid_3_5b5226dadeb34"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1-kien-nghi-xu-ly-7000-ty-dong-trong-6-thang.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='10690' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="2fd748df96" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="142"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://id.hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5b5226dae2cf3_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5b5226dae2cf3" ><script>var block_td_uid_8_5b5226dae2cf3 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.id = "td_uid_8_5b5226dae2cf3"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5b5226dae2cf3_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5b5226dae2cf3_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.post_count = "3"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.found_posts = "6559"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.header_color = "#"; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5b5226dae2cf3.max_num_pages = "2187"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5b5226dae2cf3); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5b5226dae2cf3 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/thoi-trang/nghe-sieu-mau-minh-tu-chia-se-bi-quyet-chon-ao-tam-goi-cam-ma-khong-xoi-thit.html" rel="bookmark" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-150x150.jpg" alt="" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/thoi-trang/nghe-sieu-mau-minh-tu-chia-se-bi-quyet-chon-ao-tam-goi-cam-ma-khong-xoi-thit.html" rel="bookmark" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”">Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./thoi-trang" class="td-post-category">Thời trang</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T17:10:17+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/thoi-trang/nghe-sieu-mau-minh-tu-chia-se-bi-quyet-chon-ao-tam-goi-cam-ma-khong-xoi-thit.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất cho các chị em có thể thả dáng trong những bộ bikini nóng bỏng, hấp dẫn.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm">Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T00:05:22+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Một góc Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM - Ảnh: NAM TRẦN - Tuổi trẻ Tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cho biết... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe">Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T00:05:18+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 48/48 đại biểu đã thông qua Nghị quyết về danh... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/"><img src="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/no-banner-728x90-300x37.jpg" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/./san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://iworldcup2018.com/" title="Dự Đoán World Cup 2018">http://iworldcup2018.com</a> , <a href="https://tinmoi247.edu.vn">Tin mới tổng hợp</a> , <a href="https://tinhay247.edu.vn">Tin hay tổng hợp</a> , <a href="https://baomoi247.edu.vn">báo mới tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop247.edu.vn">Tin tổng hợp</a> , <a href="https://docbao247.edu.vn">đọc báo nhanh</a> , <a href="https://tintonghop24h.edu.vn">tin nhanh tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.edu.vn">đọc tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.edu.vn">báo tổng hợp</a> , <a href="https://thegioitin247.edu.vn">Thế giới tin tức</a> , <a href="https://trangtintonghop.edu.vn">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://docbaotonghop.edu.vn">đọc báo tổng hợp</a> , <a href="https://trangtin247.edu.vn">Tin tức 24/7</a> , <a href="https://xemtin247.edu.vn">xem tin tức tổng hợp</a> , <a href="http://doctinonline.edu.vn">đọc tin online</a> , <a href="https://docbaoonline.edu.vn">đọc báo online</a> , <a href="https://baotaolao.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintucviet247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop24h.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://trangthethao.net">Tin tức thể thao</a> , <a href="https://hethongtintuc.com">Hệ thống vệ tinh tin tức</a> , <a href="https://mlsicmimarlik.com">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://ewatchstore.net/">đồng hồ giá sỉ</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/thoi-trang/nghe-sieu-mau-minh-tu-chia-se-bi-quyet-chon-ao-tam-goi-cam-ma-khong-xoi-thit.html" rel="bookmark" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/thoi-trang/nghe-sieu-mau-minh-tu-chia-se-bi-quyet-chon-ao-tam-goi-cam-ma-khong-xoi-thit.html" rel="bookmark" title="Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo tắm gợi cảm mà không “xôi thịt”">Nghe siêu mẫu Minh Tú chia sẻ bí quyết chọn áo...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T17:10:17+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/dau-gia-hon-5-000-can-ho-tai-dinh-cu-o-thu-thiem.html" rel="bookmark" title="Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm">Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T00:05:22+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net/nha-dat/da-nang-thu-hoi-du-an-danang-center-cham-trien-khai-de-lam-bai-do-xe.html" rel="bookmark" title="Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai để làm bãi đỗ xe">Đà Nẵng thu hồi dự án Danang Center chậm triển khai...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-19T00:05:18+00:00" >19 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5b5226daed17d --> <script type='text/javascript' src='http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.7'></script> <script type='text/javascript' src='http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.7'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.2'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://viagra-withoutdoctorprescription.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>